գոյակ

գոյակ

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 14,27
être, substance

freq: 1

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 14,27
être, substance

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՈՅԱԿ — (ի աց.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, 10c Տ. ԳՈՅ. *Ընդ նախեղակ գոյակն միացեալ. Նար. կուս.: *Ներգործեալ զիմանալեաց գոյակսն. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՄ — I. (գոս, գոյ, գոյր, գուցէ, գոլ, գոլով.) NBH 1 0568 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ὐπάρχω, εἱμί existo, sum Բայ էական պակասաւոր, եւ այն ստէպ վարի յերրորդ դէմս. Գտանիլ կամ լինել իրօք. որ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν, οὗσα, ὅν ens; qui, quae, quod est ens, existens Որ գոյ իրօք. գոյակ. է. էակ. որ էն. աստուած. եւ Ամենայն ինչ նովաւ գոյացեալ. եւ Գոլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. Գոյաւոր. էական. հաստատուն. եւ Գոյակ. *Գոյական յաւէժութեան երկարաձիգ ամնակաւ. Պիտ.: *Զգոյական զօրութիւնն՝ որ տուաւ նոցա (զուարթնոց) շնորհօք. Շ. յուդ. ՟Բ: *Քեզ փառք ... ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0570 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ὐπάρχων existens Ունակ գոյութեան. գոյակ. գոյացեալ. *Չի՛ք արարածս գոյաւոր, որ ոչ է ստեղծուած ճշմարիտն աստուծոյ. Շ. թղթ.: Եւ ἑνυπόστατος, ἑνούσιος hypostatice… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔπαρξις existentia, subsistentia եւ σύστασις constitutio Գոլն իրօք ʼի բնութեան իրաց. կալն. գտանիլն. իսկ զեղականաց ասի նաեւ իբր Գոյացումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԺՆԻԿ — (նկի, կաց.) NBH 1 0615 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Թուփ դժնեայ՝ խոշոր փշովք լի, չարաչար խոցոտիչ, եւ դիւրավառ. ... Տե՛ս Դատ. ՟Թ. 14: Սղ. ՟Ծ՟Է. 10: Իսկ Ես. ՟Ծ՟Ե. 13. ըստ յն. է եղիճ: *Փուշս դժնկի. Նար. ՟Ձ՟Գ: ԴԺՆԻԿ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԷԱԿ — (ի.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c գ. Զաստուծոյ ասի՝ երբեմն որպէս Է կամ Էն, Որ էն. ὀ ὥν ens supremus *Զանպարագիրն էակ մարդացեալ ... ողջագուրեցեր. Նար. կուս.: *Որ համագոյդ ես Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն, անբաժանելի էակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. προσηνής bonus, gratus, lenis, acceptus, jucundus θελατός cupitys, expetitus. Ըստ կամի եղեալ, կամ ըստ քմացն. բուն կամեցեալն. հաճոյական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.